Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

~ Pro Pilates

~ Pro Pilates

1. Overeenkomst
1.1 De overeenkomst vindt plaats tussen Pro Pilates en de deelnemer.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door aanschaf van een pilates product (training).

2. Aanmelden
2.1 Een proefles of losse les kan worden geboekt in Eversports.
2.2 Na een groepsproefles of losse groepsles kan de deelnemer een abonnement aanschaffen.
2.3 Na een individual proefles of Duo/Trio proefles, kan een 5-rittenkaart worden aangeschaft.
2.4 De proefles of losse les verplicht de deelnemer niet tot een vervolg of aanschaf van een rittenkaart of abonnement.

3. Termijn
3.1 De groepslessen (Group Flow) kun je volgen met een maand-abonnement (1x of 2x per week).
Er wordt wekelijks een vaste plek(ken) voor de deelnemer in de groepsles(sen) gereserveerd. Deze vaste plek regelt Pro Pilates in. De deelnemer kan dit niet zelf doen in Eversports.
3.2 Alle maand-abonnementen worden op de 1e van de maand verlengd. De verlenging gaat per maand.
3.3 Verlengingen en automatische incasso’s lopen via Eversports.
3.4 Als je niet opzegt, loopt je maandabonnement door en blijft je plek gereserveerd in de groep.
3.5 Koop je je eerste maand-abonnement halverwege de maand? Dan betaal je enkel de resterende dagen van die maand.
3.6 Een Individual Proefles, Group Flow Proef- of Losse les is na aanschaf in Eversports 3 maanden geldig.
3.7 Een 5-rittenkaart voor Individual-, Duo- en Trio Training is na aanschaf 6 maanden geldig.
3.8 Na het verlopen van de rittenkaart, kan een nieuwe kaart worden aangeschaft in Eversports.
3.9 De rittenkaart is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op derden.
3.10 Ieder moment in het jaar kan een nieuwe deelnemer beginnen met lessen, mits er plaats is.
3.11 Wil je in een andere les deelnemen wegens afwezigheid? Meld je dan af van je eigen les, en meld je aan in de gewenste les in Eversports.
3.12 Zit een gewenste les vol bij boeking? Meld je aan voor de wachtlijst. Per mail ontvang je bericht (van Eversports) als er een plek vrij is. Dan kan je definitief je plek vastleggen.

4. Betaling en tarieven
4.1 Pro Pilates behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen.
4.2 De deelnemer dient de volledige betaling van het product, abonnement of de rittenkaart te voldoen voorafgaande aan boekingen.
4.3 Abonnementen kunnen via Eversports (de app of de webversie) worden aangeschaft.
4.4 Alle abonnementen worden op de 1e van de maand verlengd per automatische incasso. De verlenging gaat per maand.
4.5 De prijzen van de maandabonnementen zijn gebaseerd op 40 lesweken per jaar en er is rekening gehouden met
afwezigheid, vakanties en feestdagen.
4.6 Aanschaf in Eversports van de 5-rittenkaarten (Individual, Solo en Trio) is pas na een proefles mogelijk.
4.7 Tarieven zijn incl. 9% BTW.

5. Lestijden
5.1 Pro Pilates behoudt zich het recht voor om de lesdagen, -tijden en -locaties te wijzigen.
5.2 Als er bij een groepsles structureel minder dan 7 deelnemers zijn, kan deze training vervallen.
5.3 Alle lessen duren 50 minuten.
5.4 Kom op tijd naar de les. Group Flow: 5 minuten voor aanvang aanwezig. Individual en Duo/Trio les: aanbellen op starttijd i.v.m. de sessie vóór je.

6. Beëindigen
6.1 Een maandabonnement is maandelijks opzegbaar met een kalendermaand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Je plek wordt dan vrijgegeven.
6.2 Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

7. Risico en aansprakelijkheid
7.1 Deelname aan de pilates-les is op eigen risico en -verantwoordelijkheid van de deelnemer.
7.2 Pro Pilates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
7.3 Pro Pilates is niet aansprakelijk voor letsel of blessure opgelopen voor, tijdens of na de les.
7.4 Informeer bij twijfel, eventuele medische klachten of blessures van tevoren bij een deskundige of deelname aan de pilates-training mogelijk is.
7.5 Group Flow lessen zijn niet geschikt bij fysiek beperkende klachten of zwangerschap. Als je door een fysiek ongemak bepaalde oefeningen niet kunt doen, meld dit dan voor de start van de les. De oefeningen die niet geschikt zijn voor jou, sla je tijdens de les over. Train altijd binnen je eigen mogelijkheden en grenzen.
7.6 Pro Pilates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

8. Rechtstoepassing
8.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Pro Pilates aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing (arrondissement Utrecht).
8.2 Boeken van lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
8.3 Pro Pilates behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen.

9. Annulering

Door deelnemer:
9.1 Group Flow abonnementen: Kan je niet meedoen met de les? Meld je dan zo snel mogelijk af via Eversports. Uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les. Dan heeft iemand anders nog kans op de vrije plek in de les.
9.2 Bij afwezigheid kan je met je Group Flow abonnement in een andere groepsles deelnemen. Meld je af van je eigen les, en meld je aan in de gewenste les óf als de les vol is voor de wachtlijst. Aanmelden voor een andere les kan alleen als je 3 uur voor lesaanvang annuleert. Bij een late annulering vervalt je les. Een inhaalles dient in dezelfde week plaats te vinden als de afmelding. Afwezigheid inhalen buiten desbetreffende lesweek, wegens vakantie of ziekte, is niet mogelijk. Met afwezigheid is rekening gehouden in de abonnementsprijzen.
9.3 Zit een gewenste les vol bij boeking? Meld je aan voor de wachtlijst. Per mail ontvang je bericht (van Eversports) als er een plek vrij is. Dan kan je definitief je plek vastleggen.
9.4 Group Flow Proef- of Losse les: afwezigheid zo tijdig mogelijk doorgeven. Annulering van de les door de deelnemer vindt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les plaats via Eversports. De les kan dan op een ander moment geboekt worden (geldigheid 3 maanden na aanschaf). Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les in rekening gebracht.
9.5 Individual, Duo en Trio (rittenkaarten en losse/proef les): afwezigheid zo tijdig mogelijk doorgeven. Annulering van de les door de deelnemer vindt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les plaats via Eversports. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt de training in rekening gebracht.

Door Pro Pilates:
9.6 Bij ziekte/afwezigheid/vakantie van de docent en ook bij minder dan 5 deelnemers in de groepsles zal de les worden geannuleerd. Deelnemers worden zo spoedig mogelijk per e-mail (Eversports) op de hoogte gebracht. Met mogelijke afwezigheid van de docent is rekening gehouden in de abonnementsprijzen.
9.7 Met Nederlandse feestdagen is Pro Pilates gesloten. Dit zijn: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.
9.8 Tijdens schoolvakanties is er bij voldoende animo (beperkter) lesaanbod.

10. Veiligheid en hygiëne
10.1 Schone sokken (bij binnenkomst aantrekken) en een schone handdoek zijn verplicht.
10:2 Neem je eigen pilates-mat mee naar de groepsles (min 180 cm lang en min 1,5 cm – max 2,5 cm dik).
10.3 Is het voor jou noodzakelijk om, tijdens de groepsles, een dynaband, armverlengdoekjes of polssteunen te gebruiken? Neem die dan zelf mee.
10.4 Stop met trainen als je pijn of ongemak ervaart. Train altijd binnen je eigen mogelijkheden en grenzen.
10.5 Gelieve de beschikbare materialen en apparatuur met zorgvuldigheid te behandelen.

11. Privacyverklaring
11.1 De wet AVG is vanaf 25 mei 2018 van kracht.
11.2 In Eversports word je data verwerkt volgens de regels van de General Data Protection Regulation (GDPR).

12. Eversports
12.1 Pro Pilates werkt met het Eversports boekingssysteem waarin je moeiteloos je aanmeldingen en je producten voor de pilateslessen kunt inzien. Bij een abonnement en vaste Individuele lessen zorgt Pro Pilates dat je aanmelding in het systeem staat en is jouw plek in de les gereserveerd.

Aanschaf van lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden